Garantie & Klachten

Garantie & Klachten

 

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constantering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@dewarmemat.nl

Of gebruik ons contactformulier om uw klacht kenbaar te maken.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

De WarmeMat™ verleent 2 jaar garantie op het product, gerekend vanaf de datum van aankoop. De WarmeMat™ wordt uitsluitend tot het verstrekken van deze garantie verplicht als het waargenomen defect niet te wijten is aan een abnormaal gebruik, een thermische blokkade of een dubbelgevouwen (geknikt) product en indien aan alle overige voorwaarden werd voldaan (met name het overleggen van het aankoopbewijs). Door de garantie gedekte defecten mogen uitsluitend gerepareerd of vernieuwd worden door de After Sales Service van De WarmeMat™ of een erkende reparateur. Het niet naleven van deze voorwaarde leidt tot het vervallen van de wettelijke garantie. De WarmeMat™ is echter nimmer aansprakelijk voor (gevolg-)schade aan andere goederen.