Hebben vrouwen een verhoogd risico op RSI?

Hebben vrouwen een verhoogd risico op RSI?

Uit veel studies blijkt een verhoogd risico voor vrouwen. In de meeste studies komt naar voren dat vrouwen een ruim 1,5 tot 2 keer zo hoog risico hebben op het krijgen van klachten dan mannen.

Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. In de eerste plaats hebben vrouwen veelal andere functies dan mannen. Zelfs als ze in naam dezelfde functie hebben blijken er toch verschillen te bestaan in de taakuitoefening. Vrouwen hebben vaak meer monotoon en repeterend werk. Cultuurverschillen in het rapporteren van klachten en fysiologische en hormonale verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen ook leiden tot verschillende reacties op dezelfde belasting.

Uit een review van Wendela Hooftmans van het EMGO Instituut blijkt dat het beschikbare onderzoek dit niet ondersteunt (Hooftmans e.a. 2003). Bovendien is de stressbalans in het werk voor vrouwen vaak ongunstiger. In experimenteel onderzoek blijkt dat caissières na het werk hogere niveaus aan stresshormonen en een hogere spierspanning hebben dan hun mannelijke collega’s. Ook bij vrouwelijke managers is dit het geval. Dit kan komen doordat vrouwen minder goed in staat zijn het werk van zich af te zetten of doordat taken thuis van invloed zijn op de belasting en het herstel na een werkdag (Lundberg e.a. 1999).

Bovendien kan het zijn dat vrouwen anders worden behandeld door de bedrijfsarts dan mannen. Uit ons eigen onderzoek onder verzuimers vanwege RSI bleek dat mannen het werk beduidend sneller hervatten dan vrouwen. Bij de mannen was ongeveer 85% na 8 maanden weer volledig aan het werk, terwijl dit bij vrouwen nog geen 45% was.

Uit het onderzoek bleek dat mannen vaker werden doorverwezen door de bedrijfsarts voor aanvullende diagnostiek dan de vrou- 23 wen, terwijl vrouwen meer klachten en beperkingen rapporteerden. Vrouwen werden door de bedrijfsarts weer vaker aan het sporten gezet. Bovendien rapporteerde de bedrijfsarts bij vrouwen veel vaker dat weinig ondersteuning door de leidinggevende of de werkgever een belemmering was voor werkhervatting.

Dus het antwoord op de vraag:

‘ Hebben vrouwen een verhoogd risico? luidt samengevat: ja.

Hoe dat komt is nog niet precies duidelijk. Het kan komen doordat vrouwen vaker eenzijdig repeterend werk hebben. Vrouwen lijken bij dezelfde belasting niet meer klachten te rapporteren. Wel lijken zij minder makkelijk te ontspannen en worden zij anders behandeld door de bedrijfsarts dan hun mannelijke collega’s.

Hier… kunt u het volledige rapport lezen en meerdere publicaties